वृत्तपत्र प्रकाशन (Press Release)

वृत्तपत्र प्रकाशन यादी (Press Release List)
Press Release DateSubject 
26 Aug 2017कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलातर्फे " जाहीर आवाहन " ध्वनी प्रदुषणाला प्रतिबंध करणे. View
21 Jun 2017दिनांक:- २१/०६/२०१७ रोजी पोलीस मुख्यालय कोल्हापूर, अलंकार हॉल येथे जागतिक योग दिन साजरा करण्यात आला. View
13 Jun 2018दिनांक:- 0१/०६/२०१८ ते दिनांक ०८/०६/२०१८ रोजी अखेर कोल्हापूर पोलीस दलातर्फे पोलीस कलयाण सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले View
12 Aug 2017ध्वनि प्रदुषण नियमाची अंमलबजावनी व सणाचे कालावधीत उभारण्यात येणारे मंडप याबाबतच्या तक्रारी दाखल करणेसाठी यंत्रणा उपलब्ध करून दिले बाबत View
08 Aug 2017मा. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांचेकडून ध्वनीप्रदुषण नियंत्रणाबाबत नागरीकांना आवाहन. View
12
सविस्तर वृत्तपत्र प्रकाशन (Detail Press Release)